Print

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Η ΛΑ.Σ. Δ. Χίου για τη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΧ με θέμα την τιμολογιακή πολιτική του 2017


Χίος, 5-11-2016
Ανακοίνωση
Το νερό δεν είναι εμπόρευμα αλλά  κοινωνικό αγαθό!
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝΧ που συνεδρίασε στις 3/11/2016 τέθηκε το θέμα της Τιμολογιακής Πολιτικής για το 2017 καθώς και το θέμα για Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Ως ΛΑΣ έχουμε καταθέσει τις θέσεις και τις απόψεις μας κάθε φορά που τίθεται θέμα νερού, που για μας εξακολουθεί να είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.
Στο θέμα της τιμολογιακής πολιτικής καταθέσαμε την δική μας θέση και ζητήσαμε να συμπεριληφθεί στην πρόταση και να ψηφιστεί και η οποία περιλάμβανε τα εξής:
«Με δεδομένη την οικονομική κρίση που βιώνει κάθε οικογένεια τα τελευταία χρόνια καθώς και την ποιότητα του νερού που παρέχεται σήμερα λόγω λειψυδρίας, προτείνουμε να επεκταθεί η αύξηση των κυβικών νερού του παγίου, που από πέρσι έγινε σε κάποια χωριά, και στην πόλη της Χίου, που συγκεντρώνεται η πλειοψηφία του πληθυσμού και σηκώνει το βάρος της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΝΧ».


Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή, παρόλο που θεωρήσαμε ότι και με τις διορθωτικές κινήσεις που σκοπεύει να λάβει η ΔΕΥΑΝΧ και που κινούνται σε θετική κατεύθυνση για τον κόσμο, θα μπορούσαν να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά της πόλης και παράλληλα να εξομάλυνε την όποια «αρνητική λογιστικά εικόνα» αντιμετώπιζε κατά την άποψη των οικονομικών παραγόντων.
Για την ποιότητα του νερού που σήμερα παρέχεται στον κόσμο, όχι μόνο η ΔΕΥΑΝΧ αλλά και η Δημοτική Αρχή που έχει τον πρώτο λόγο, θα πρέπει να πάρει την ευθύνη και να ενημερώσει τους πολίτες τι είδους νερό φθάνει στις βρύσες μας και τι προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνει ο δημότης.
Όσο για τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας καταθέσαμε τα εξής:
·         Ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο (λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά, δημοσιεύσεις στα τοπικά μέσα και στις επίσημες διαδικτυακές πηγές) των δημοτών για την ποιότητα του νερού που σήμερα χρησιμοποιείται, τόσο των πηγών όσο και αυτού της οικιακής χρήσης.
.     Να τεθούν όροι χρήσης για διαχείριση του νερού από τους πολίτες, με αναθεώρηση της πολιτικής της καθημερινής παροχής νερού στις περιόδους αιχμής.
·      Να ενημερωθούν οι αγρότες που αντλούν είτε από γεωτρήσεις, είτε από φράγματα για τις συνέπειες της υπεράντλησης, ώστε να περιοριστούν οι μεγάλες καλλιέργειες.
Επανειλημμένα η Λαϊκή Συσπείρωση για μια ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και στο Δήμο Χίου βάσει μίας πολιτικής που αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και που βρίσκεται σε έλλειψη στο νησί μας, όπως:
·     Άμεση κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών.
·     Αναβαθμίδες φυσικές ή τεχνητές σε ρέματα και σε χείμαρρους με σκοπό τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα ειδικότερα μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί τα τελευταία έτη.
·     Αξιοποίηση πηγών πόσιμου νερού με κατασκευή υδροδεξαμενών.
·     Εντατικοποίηση ενεργειών για ολοκλήρωση του Φράγματος Κόρης Γεφύρι.
·     Συχνή συντήρηση του δικτύου και των εγκαταστάσεων καθαρισμού.
·     Ορθολογική χρήση των γεωτρήσεων ακόμα και αυτών των ιδιωτών με όρους και κανόνες, προκειμένου να μην υπάρχει υπεράντληση.
·     Περιορισμός των βλαβών στο δίκτυο.
·     Συνεργασία με τους τοπικούς αντιδημάρχους και προέδρους κοινοτήτων για γρήγορη και απευθείας ενημέρωση, όσον αφορά στα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά.
·     Διερεύνηση δυνατότητας επιδότησης δημιουργίας φοντάνων
·     Προοπτική επικουρικής χρήσης των αφαλατώσεων σε σχέση με τους φυσικούς τρόπους εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα και ως προς τις αφαλατώσεις, προτού θεωρηθεί ως η μοναδική, γρήγορη και με άμεσα αποτελέσματα λύση, θα πρέπει να υπολογιστεί η οικονομική επιβάρυνση, αφού είναι μέτρο υπερβολικά ακριβό για να μετακυληθεί το κόστος του στο δημότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου