Print

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

ΛΑ.Σ. Β. Αιγαίου: Όχι στον αποπροσανατολισμό και την παραπλάνηση της νεολαίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Την Τετάρτη, 11 Απριλίου, ήλθε για έγκριση της δαπάνης, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Β. Αιγαίου η εισήγηση :
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση Ημερίδας με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Λέσβου ( ΚΕΣΥΠ ) Μυτιλήνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου με θέμα: «Η ανάγκη των ατόμων για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και διαχείρισης σταδιοδρομίας ως εφόδιο αντιμετώπισης της κρίσης.»
Το αντικείμενο της παραπάνω εισήγησης,  διατυπώνεται κυρίως στη φράση : «Η  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης υπηρεσία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, διοργανώνει ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την ανάγκη των ατόμων για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και διαχείρισης σταδιοδρομίας ως εφόδιο αντιμετώπισης της κρίσης, στη Μυτιλήνη το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου»,.
Τοποθετούμενος, ο περιφερειακός Σύμβουλος, της ΛΑ.Σ., Στρατής Κόρακας, μέλος της Οικ. Επιτροπής, τόνισε ότι καταψηφίζει την εισήγηση διότι θεωρεί το θέμα της «Ημερίδας»  αποπροσανατολιστικό και παραπλανητικό. Πράγματι, σημείωσε,  η κρίση του καπιταλισμού, που βιώνουμε, δεν οφείλεται στην έλλειψη «δεξιοτήτων» αλλά είναι νομοτέλεια του απάνθρωπου συστήματος εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, που βασικό του στόχο έχει την απομύζηση και συσσώρευση του μέγιστου κέρδους.
Η κρίση είναι μέρος του οικονομικού κύκλου του καπιταλιστικού συστήματος, ενώ στο σοσιαλιστικό-κομμουνιστικό σύστημα, με κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και παραγωγή, δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Συνεπώς η κρίση δεν αντιμετωπίζεται οριστικά με την ανάπτυξη των όποιων «δεξιοτήτων» αλλά με την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και την οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας με σχεδιασμένη οικονομία και βασικό της στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Και κατέληξε: «Θεωρούμε, λοιπόν, απαράδεκτο να οργανώνονται τέτοιες παραπλανητικές «Ημερίδες», που απευθύνονται μάλιστα σε νέους μαθητές με προφανή στόχο τη δημιουργία αυταπατών και την ένταξη τους στη λογική του απάνθρωπου εκμεταλλευτικού συστήματος».
Μυτιλήνη, 14 Απριλίου 2017
Υ.Γ Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της εισήγησης:
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση Ημερίδας με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Λέσβου ( ΚΕΣΥΠ ) Μυτιλήνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου με θέμα : << Η ανάγκη των ατόμων για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και διαχείρισης σταδιοδρομίας ως εφόδιο αντιμετώπισης της κρίσης.
Λαμβάνοντας υπόψη :
ΣΧΕΤ. :
1) Το άρθρο 186 Ζ παρ 6 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2) Το άρθρο 12 του Ν. 3172/2003 ΦΕΚ 197/06/08/2003 « Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας & άλλες διατάξεις ».
3) Την με αρ. αιτήμ. …………………………………Βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, ποσού 515,00 €, ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ 0072, ΚΑΕ 0844.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης υπηρεσία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, διοργανώνει ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την ανάγκη των ατόμων για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και διαχείρισης σταδιοδρομίας ως εφόδιο αντιμετώπισης της κρίσης, στη Μυτιλήνη το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου.
Ομιλητές στην ενημερωτική Ημερίδα θα είναι η Επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου.
Τη Δευτέρα η κα Ιωάννα Παπαβασιλείου θα επισκεφτεί το 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης για να δουλέψει με τους μαθητές βιωματικές δράσεις που σχετίζονται με το θέμα της ημερίδας.
Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε μια τέτοια πρωτοβουλία είναι η κοινή πεποίθηση ότι σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, είναι σημαντικό τα άτομα να διαθέτουν πέρα από τις απαραίτητες βασικές γνώσεις, επιπλέον δεξιότητες ως εφόδια, για την προσωπική και επαγγελματική τους προσαρμογή και ανάπτυξη. Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, των μαθητών και των οικογενειών τους, των φοιτητών, καθώς και των ανέργων για τη σημασία ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων.
Θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 515,00 ευρώ, που αφορούν αναλυτικά στα εξής:
·         Αεροπορικά εισιτήρια της εισηγήτριας κας Ιωάννας Παπαβασιλείου, συνολικού κόστους 150 ευρώ.
·         Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών ( 3 ) ημερών της ομιλήτριας κας Ιωάννας Παπαβασιλείου, συνολικού κόστους 165,00 ευρώ. 
·         Βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης και αναπαραγωγή της σε cds για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, συνολικού κόστους 200,00 ευρώ.
 
Ύστερα από τα ανωτέρω, ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η έγκριση διάθεσης πίστωσης του ανωτέρω ποσού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ημερίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου