Print

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Η ΛΑ.Σ. Δ. Χίου για τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Συκιάδας, στις 14-12-2015


Δελτίο τύπου

Στη συνεδρίαση που έγινε από το Τοπικό Συμβούλιο Συκιάδας, στις 14-12-2015, παραβρέθηκαν από πλευράς ΛΑ.Σ. Δ. Χίου η τοπική σύμβουλος Ρούλα Μαυρέλου  και τα στελέχη της ΛΑ.Σ. Κώστας Μαυρέλος, Κλαίρη Κωστάλα και  Φραγκούλης Π. Κυλαδίτης. Οι θέσεις μας, για τα θέματα που συζητήθηκαν σ’ αυτήν,  ήταν οι ακόλουθες:

Όσον αφορά:
·     Τη δεύτερη διέξοδο Συκιάδας. Τα στελέχη μας τόνισαν ότι υπήρχε ήδη μια  μελέτη της πρώην Νομαρχίας από το 1999.Μετά από πολλές παλινωδίες (δημοπρατήσεις του έργου, σταματήματα) το έργο εγκαταλείφθηκε οριστικά το 2005. Παρόλα αυτά  υπήρχε το έργο διάνοιξης  με μελέτη, με τεχνική περιγραφή κ.λπ. Τα παρευρισκόμενα στελέχη της Δημοτικής Αρχής φάνηκε να γνωρίζουν το ιστορικό του θέματος, αλλά παρά το γεγονός ότι ένα χρόνο τώρα γίνονται ερωτήματα για την τύχη του, δεν δόθηκε  καμιά απάντηση.
·     Την κατεδάφιση ερειπωμένων κατοικιών, θεωρήσαμε  ότι τα ποσά που μπήκαν στο φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα είναι μικρά για  να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που απαιτούνται. Επίσης  ότι αν υπήρχε μια  μικρή  μόνο συνεργασία Τοπικού Συμβουλίου  και Δήμου θα  μπορούσε να επιλυθεί το θέμα των κατεδαφίσεων, εφόσον κάποιοι από τους ιδιοκτήτες προτίθενται να το πραγματοποιήσουν ιδίοις εξόδοις ή να παραχωρήσουν τα κτίρια. Η διάνοιξη των   δρόμων μέσα στο χωριό  θα εξυπηρετούσε   τη διέλευση  οχημάτων σε πιθανές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 
·     Την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής «Παράγκλι Αγίου Ισιδώρου», το οποίο, παρά το ιδιαίτερο φυσικό του κάλος, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητά του, παραμένει δέσμιο ιδιωτικών συμφερόντων. Διασαφηνίσαμε  ότι  η Δ.Α. θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι σχεδιάζει να  κάνει στην περιοχή εφόσον το θέμα των ενοικιαζόμενων χώρων πάρει το δρόμο του. Θα βρεθούμε ενάντιοι σε κάθε μορφή εμπορευματοποίησης  ή  ιδιωτικοποίησης της ευρύτερης περιοχής. Η περιοχή αυτή έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί  και να αναπλαστεί πολυποίκιλα, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης όχι μόνο των χωριών της περιοχής αλλά και της ευρύτερης περιοχής  της Χίου, και όχι απλά να γίνει μια ακόμη  παραλία με ομπρέλες και καντίνα.
·     Τη βελτίωση των χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων του φυσικού λιμένα Παντουκειούς, θεωρήσαμε ότι κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνει με μελέτη και να αποφευχθεί η προχειρότητα εγκαταστάσεων που απλά γίνονται για «να κλείσουν στόματα», όπως αυτή της  πλωτής εξέδρας.

Επισημάναμε ιδιαίτερα  το θέμα της μη ενημέρωσης και έλλειψης επικοινωνίας του Τοπικού Συμβουλίου πάνω σε ζωτικά ζητήματα του τόπου και το γεγονός  ότι τα αιτήματά του δεν βρίσκουν ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή, είτε αδρανώντας είτε προτάσσοντας ως πρόσκομμα την οικονομική δυσπραγία και την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ πριν την εκπνοή του χρόνου.
Η Δημοτική Αρχή, ως γνήσιος εκφραστής του Καλλικρατικού Προγράμματος, έχει θέσει στον αυτόματο τη ζωή και τις ανάγκες των δημοτών. Στη συνεδρίαση αυτή τονίσαμε ότι ήταν και είναι  απαραίτητο να υπάρξει εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου διεκδικητικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα ενημερώνονται οι κάτοικοι για την πορεία των ενεργειών του και θα αποφασίζουν οι ίδιοι την περαιτέρω  πορεία του Συμβουλίου, όσον αφορά όχι μόνο έργα μείζονος σημασίας αλλά και καθημερινότητας, όπως καθαριότητα, αποχετευτικό, αντιπλημμυρική, αντιπυρική προστασία κ.λπ.-

Χίος, 17-12-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου