Print

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ κατέθεσε αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής την απόφαση του Δ.Σ. Χίου να καταργηθεί τώρα ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης που είχε εισηγηθεί προς ψήφιση η ΛΑ.Σ. Δ. Χίου

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε την παρακάτω αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής:
Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τους κ. Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών

Οι βουλευτές Σταύρος Τάσσος, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με το οποίο ζητείται η κατάργησή του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο φάρμακο, το βιβλίο, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του νερού και του ΟΤΕ.

 Αθήνα 9/6/2015 
Οι καταθέτοντες βουλευτές
Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα του πρακτικού:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Εκ της υπ' αριθμ. 18 της 05/06/2015 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου
Αριθμός απόφασης
407/2015
29ο θέμα Η.Δ.
Περίληψη απόφασης

Έκδοση ψηφίσματος κατά της αύξησης του Φ.Π.Α.

Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 5η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Κλέαρχος Αλ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 29/05/2015, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία.
.........................................................................................................................................

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα:

Λ.Έκδοση ψηφίσματος κατά της αύξησης του Φ.Π.Α.
Εισήγηση του κ. Σκούφαλου, επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση"
Προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος:
<<Το δημοτικό συμβούλιο Χίου καταδικάζει όλα τα σενάρια αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά μας.
Η λαϊκή οικογένεια, οι άνεργοι, οι μισθωτοί, αγρότες και ΕΒΕ
δεν αντέχουν άλλους φόρους!
 
ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΦΠΑ!
Είτε των συντελεστών είτε κατάργησης της έκπτωσης που ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου για τους γνωστούς αντικειμενικούς λόγους και που διαμορφώθηκε μετά από επίμονες διεκδικήσεις. Η αύξηση του ΦΠΑ και η κατάργηση της έκπτωσης θα πυροδοτήσει την ακρίβεια και θα οδηγήσει στην απόγνωση τις λαϊκές οικογένειες στα νησιών, θα πλήξει και τα μεσαία εισοδήματα. Ο ΦΠΑ, οι έμμεσοι φόροι, είναι η πιο ληστρική και αντιλαϊκή φορολογία.
Να καταργηθεί τώρα ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο φάρμακο, το βιβλίο, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του νερού και του ΟΤΕ.
Είναι αδιανόητο να πληρώνει ο άνεργος, ο χαμηλοαμειβόμενος φόρο για να πάρει γάλα, ψωμί, τρόφιμα για το παιδί του, ο συνταξιούχος για φάρμακα! Να καταργηθεί επίσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε αγροτικά εφόδια, μηχανήματα και το πετρέλαιο κίνησης.
Η αύξηση του ΦΠΑ στις τουριστικές δραστηριότητες θα πλήξει τα λαϊκά στρώματα που αδυνατούν ή μειώνουν διαρκώς τις μέρες των διακοπών τους, τους κατοίκους, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις των νησιών. Αν ήθελε η κυβέρνηση να φορολογήσει τους μεγαλοξενοδόχους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες θα φορολογούσε δραστικά τα κέρδη τους  και όχι τα λαϊκά στρώματα των νησιών.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το προτεινόμενο σχέδιο και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
.........................................................................................................................

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
[Με τη λευκή ψήφο της κ. Τσαρδάκα σε σύνολο -22- παρόντων.]
Εγκρίνει την έκδοση του πιο κάτω ψηφίσματος:
<<Το δημοτικό συμβούλιο Χίου καταδικάζει όλα τα σενάρια αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά μας. Η λαϊκή οικογένεια, οι άνεργοι, οι μισθωτοί, αγρότες και ΕΒΕ δεν αντέχουν άλλους φόρους!
ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΦΠΑ! Είτε των συντελεστών είτε κατάργησης της έκπτωσης που ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου για τους γνωστούς αντικειμενικούς λόγους και που διαμορφώθηκε μετά από επίμονες διεκδικήσεις. Η αύξηση του ΦΠΑ και η κατάργηση της έκπτωσης θα πυροδοτήσει την ακρίβεια και θα οδηγήσει στην απόγνωση τις λαϊκές οικογένειες στα νησιών, θα πλήξει και τα μεσαία εισοδήματα. Ο ΦΠΑ, οι έμμεσοι φόροι, είναι η πιο ληστρική και αντιλαϊκή φορολογία.
Να καταργηθεί τώρα ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο φάρμακο, το βιβλίο, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του νερού και του ΟΤΕ.
 
Είναι αδιανόητο να πληρώνει ο άνεργος, ο χαμηλοαμειβόμενος φόρο για να πάρει γάλα, ψωμί, τρόφιμα για το παιδί του, ο συνταξιούχος για φάρμακα! Να καταργηθεί επίσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε αγροτικά εφόδια, μηχανήματα και το πετρέλαιο κίνησης.
Η αύξηση του ΦΠΑ στις τουριστικές δραστηριότητες θα πλήξει τα λαϊκά στρώματα που αδυνατούν ή μειώνουν διαρκώς τις μέρες των διακοπών τους, τους κατοίκους, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις των νησιών. Αν ήθελε η κυβέρνηση να φορολογήσει τους μεγαλοξενοδόχους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες θα φορολογούσε δραστικά τα κέρδη τους  και όχι τα λαϊκά στρώματα των νησιών.>>
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στους Βουλευτές Χίου, στη Βουλή των Ελλήνων, στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

H απόφαση αυτή πήρε α/α 407/2015

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη
Υπογραφή                                                       υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Χίος 09/06/2015
Η επί των πρακτικών
Κούτσουρα Νίκη
 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου